tisdag 2 maj 2017

Samhällskunskap 2/5

Dagens agenda: repetera och förstärka era kunskaper om nationalekonomiska teorier

1) Gemensam genomgång och övning

2) Samtal i grupper enligt nedan

3) Gemensam avrundning

4) På torsdag: skriva vidare på talen utifrån feedback och dagens genomgång, övning och diskussion

Källor att använda
- Reflex 123
- Matrisen där vi jämförde de fyra olika ideologierna
- Presentationerna och åhörarkopiornaPass 1: ca 13.30 - 14.00
MA1, 2 och 3 i sal A213
MO1 och KE1 is al A213
Pass 2: ca 14.00 - 14.20
KL1, 2 och 3 i sal A213
MO2 och KE2 och 3 i sal A211
MA1: emma, ajla, anna, millena
KL1: beste, collin, gustav
MA2: beste, alexandra, jonathan
KL2: alexandra, måns, anna
MA3: noel, lukas, ibrahim
KL3: ismail, lukas, jonathan
MO1: ali, anton, vicente, johannes
MO2: emma, ajla, noel, johannes, max
KE1: gustav, måns, ismail, max,
KE2: ali, anton, ibrahim

KE3: vicente, millena, patrycja
Karolinas anteckningar medan hon läste talen = uppmaningar till klassen


* Kontrollera din text så att du använt ordet orsak minst en gång och ordet konsekvens minst en gång. Helst flera!!!

Förklara i vilken situationen en viss lösning fungerat --> Men den fungerar inte i nuvarande situation eller den fungerar också i nuvarande situation.

Var tydlig med vilka verktyg/medel partiet kan tänka sig att använda med utgångspunkt i sin ekonomiska ideologi.

Både positiva (egna talet) och negativa (motståndarens) tal eller ta upp och bemöt motargument.


Använd boken! Fetstilade ord och illustrationerna! Använd "tabellen"

Skriv ut hela resonemang led för led tex en åtgärd ger en ekonomisk konsekvens som ger en social konsekvens.

Förklara varför det är lågkonjunktur/hög arbetslöshet!!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar