tisdag 16 maj 2017

Samhällskunskap 16/5

 Ni som har Daniel i svenska arbetar med era uppsats 2.

För de av er som har Camilla i svenska: Ni ska arbeta, ffa med att ta fram information till, era argumenterande tal.


Tips!
* Arbeta med olika perspektiv tex ekonomiskt, politiskt, socialt, miljö, genus, historiskt 
* Tänk på (analysera) flera nivåer tex individ och samhälle

HÄR finns dokumentet om samhällsvetenskaplig analys

Använd det delade dokumentet "Argumenterande tal  - BG15B -Förnamn Efternamn" som arbetsdokument/kladdpapper. Du ska dokumentera de källor du använder i dokumentet.


Följande kunskapskrav i samhällskunskap är aktuella
3
Eleven kan analysera
komplexa samhällsfrågor
och identifiera orsaker och
konsekvenser. I analysen
använder eleven * samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder (samt värderar dem med ** omdömen.)
* med viss säkerhet
* med viss säkerhet


(** enkla omdömen)
* med säkerhet


(** nyanserade omdömen)
4
Eleven diskuterar *
orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor.
* översiktligt
* utförligt
* utförligt och nyanserat
5
Eleven kan ge * argument för sina ståndpunkter och värderar med ** omdömen andras ståndpunkter.
* enkla  ** enkla
* välgrundade** enkla
*välgrundade och nyanserade

** nyanserade
6
I arbetet med samhällsfrågor kan * eleven söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra ** reflektioner om källornas relevans och trovärdighet.
* med viss säkerhet
** enkla
* med viss säkerhet
** välgrundade
* med säkerhet
** välgrundade och nyanserade
7
Eleven kan *, och på ett
strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulerar ** sig i förhållande till källorna
* med viss säkerhet
* med viss säkerhet** självständigt
* med säkerhet  ** självständigt

Även kunskapskrav i kommunikation kommer att testas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar