fredag 23 september 2016

Yrkesmentorstid

På förekommen anledning....


Inte alla men ganska många i klassen måste tänka på att Yrkesmentorstiden är på många sätt en lektion som andra och på andra sätt är kraven på uppförande under den högre eftersom vi har en gäst utifrån.

Till att börja med så är det fortfarande skolvecka och inte helg! För det andra om en lektion/ett möte ska blir bra/intressant/roligt kräver det någonting av båda parterna så kom förberedd och visa intresse.

Sammanfattningsvis

1) Kom i tid! Kom förberedd!

2) Sitt på din vanliga plats! Sitt ordentligt!

3) Visa respekt (och intresse) för gästen och för klasskamraterna genom att lyssna på den som pratar och genom att ställa relevanta frågor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar