fredag 30 september 2016

Samhällskunskap - Marknad - Läxförhör - Omprov - Studiehandledning

Ni som inte uppnådde något kunskapskrav på läxförhöret (ingenting var överstruket på lappen med kunskapskrav) måste komma och göra omprov.

Alla som uppnått ett eller flera kunskapskrav får komma och göra omprovet om ni vill. Ni kan uppnå fler kunskapskrav och eller uppnå kunskapkrav på högre nivå.

Omprovet kan göras vid vid följande två tillfällen:

Tisdag 10/11 kl 16.00: Läxförhör (omprov) marknad

Tisdag 18/10 kl 16.15: Läxförhör (omprov) marknadInför dessa omprov erbjuder jag studiehandledning vid följande tillfällen:

Tisdag 4/11 kl 16.15: Studiehandledning på temat marknad

Tisdag 10/11 kl 16.30 Studiehandledning på temat marknad

Ni som inte uppnådde något kunskapskrav måste komma vid minst ett tillfälle. Ni får gärna komma på båda. Övriga är också välkomna på ett eller två tillfällen med studiehandledning inför omprovet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar