onsdag 14 september 2016

Samhällskunskap 15/9

Idag ska ni få tid att förbereda er inför läxförhöret på tisdag.

Material du måste ha koll på:
* Läroboken (Reflex 123) sidorna (303, 308-311) 312 - 319
* Anteckningar och ritningar från lektionerna i samhällskunskap 1/9 - 13/9
* Uppgiften "Prissättning på en fri marknad" och svaren på frågorna i den.

* Jobba gärna med instuderingsfrågorna på sidan 325
Frågor till texten (1) 4,  6 - 10
Diskussionsfrågor D1 - D5


En metod när man ska ge sig i kast med en text och ta den till sig/förstå den kallas T.H.I.E.V.E.S eller på svenska "Informationstjuven" och den går ut på att ge sig själv förförståelse och plocka ut det viktiga redan innan man börjar läsa = fördjupa sig i texten

Vissa delar kan man med fördel skriva ner tex T, H och (första) E.

T - Titel --> RUBRIKEN: Läs rubriken

H - Headings --> UNDERRUBRIKER: Läs underrubrikerna

I - Inledning --> INLEDNING: Läs inledningen

E - Every bold word --> ALLA ORD I FETSTIL: Kolla upp alla ord i texten som står i fetstil och om du inte förstår dem slå upp dem eller fråga en kompis, din lärare eller någon annan om deras betydelse.

V - Visuals --> ALLT I TEXTEN SOM ÄR VISUELLT DVS INTE ORD: Titta på alla figurer i texten dvs bilder, kartor, diagram mm. Läs också de texter som finns under figurerna tex bildtexter och texter under diagram mm

E - End of chapter questions --> INSTUDERINGSFRÅGOR: Läs igenom de instuderingsfrågor som eventuellt finns till texten

S - Summary --> SAMMANFATTNING: Läs sammanfattningen som eventuellt finns i slutet av texten

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar