måndag 19 september 2016

Plan för det kommande momentet

Utifrån alla era goda idéer har jag lagt upp en plan (det ingick inte riktigt att jag skulle bli sjuk dock) och fattat beslut om hur examinationen ska gå till.

Examination

Examinationen kommer att bli att ni får skriva en uppsats utifrån två frågeställningar (ni väljer alltså en av dem). Jag kommer att tillhandahålla ytterligare material som ni kan fördjupa er i och detta material kommer att presenteras.

Ni får dock möjlighet att välja om ni vill skriva i par eller ensamma (dock inga tripplar). Detta, vilket ni väljer och vem ni arbetar med, ska meddelas mig omgående. Efter viss överläggning med mig själv kan jag se att även parskrivna uppsatser fungerar som underlag här. Jag vet ju vid det här laget ungefär hur ni jobbar och jag kan tänka mig vem det är som vill arbeta ihop och det är ju inte själva skrivandet som ska testas i huvudsak denna gång utan kunskaperna om t.ex. minoritetsspråk.

Plan

Tisdag 20/9:
Inläsning av materialet på egen hand. Fundera över var det dyker upp frågetecken; vad som är intressant eller vilket innehåll som kan passa till Kahootfrågor! Sidor i boken: 54-78 (tror jag det var med era sidnummer)

Onsdag 21/9:
Gabriel Rudolv är er vikarie. Arbeta i grupper om 4-5. Välj ut ca. 4-5 delar av texten som ni vill fokusera på. Läs högt för varandra och stanna för att reda ut oklarheter, diskutera frågor och fundera på hur man kan utveckla och resonera kring innehållet. Vad är viktigt och vad är detaljer? Varje grupp arbetar med detta under lektionen och mailar in tänkbara Kahootfrågor till mig. Att anteckna under detta skedet kommer att göra att ni minns innehållet bättre och därmed kan använda det bättre sedan när ni skriva era uppsatser. Anna får förklara Kahoot om någon inte vet vad det är.

Torsdag 22/9:
I'm back, babies (hoppas vi)!! Idag inleder vi med Kahoot på innehållet i boken som ni har arbetat med, samt eventuellt någon liten luring. Efter det blir det föreläsning - förhoppningsvis en Peterinspirerad, rolig sådan - om innehållet. Detta är ett utmärkt tillfälle att reda ut de sista frågetecknena kring innehållet. Skriv upp frågor ni har till denna gång, så att ni inte missar att ställa dem! Vi tittar eventuellt på ett kort fem minuters klipp om lagstiftningen kring svenskan och minoritetsspråken. Jag presenterar de tre frågeställningarna utifrån vilka ni sedan ska skriva era uppsatser, samt de artiklar som hör till varje frågeställning.

Tisdag 27/9:
Studiedag!

Onsdag och torsdag 28 och 29/9:
Ni skriver era uppsatser ensamma eller i par. Om ens partner skulle råka vara borta så får man skriva ensam, så att man är beredd på det. Ni skriver i DigiExam. Är man två, turas man om att skriva helt enkelt. De förberedelser man får lov att ha med sig är uppsatsens upplägg i punktform, dvs. vad man vill ha med i sin uppsats, men alltså inte löpande text. Ni behöver ha detta utskrivet eftersom ni inte har tillgång till de andra sakerna ni har på datorn. Ni behöver ha tänkt igenom detta innan eftersom ni endast har dessa två lektioner till ert förfogande. Under provet får ni ha tillgång till läroboken och de texter jag valt ut till er.

Hoppas det känns som att ni fått vara med och påverka upplägget! Klassresa får det bli en annan gång när vi har mer tid;)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar