måndag 19 september 2016

Samhällskunskap 20/9

Morgondagens tema: Läxförhör!

Alla måste ha med sig minst en penna. Denna ska visas i dörren!

De som vill kan också ha med sig suddgummi och linjal.

Följande kunskapskrav testas. Kom ihåg att kunskapskrav alltid är en del av instruktionen!


E

C

A
Eleven kan * redogöra för några centrala teorier och diskutera deras styrkor och svagheter.
* översiktligt

* utförligt

* utförligt och nyanserat
Dessutom kan eleven * redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna.
* översiktligt

* utförligt

* utförligt och nyanserat


Eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. I analysen
använder eleven *samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med ** omdömen.* med viss säkerhet
* med viss säkerhet
** enkla omdömen
* med säkerhet

** nyanserade omdömen


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar