torsdag 22 september 2016

Uppgift: Språksituationen i Norden

Tre frågeställningar - välj en

1. Hur ser framtiden ut för minoritetsspråk x och minoritetsspråk y?

Presentera frågeställningen i en trevlig och inbjudande inledning. Redogör noggrant för den relevanta faktan om svensk språklagsstiftning och de två minoritetsspråk du väljer. Jämför utifrån din redogörelse de två språkens förutsättningar och dra en slutsats om språkens framtid i Sverige. Din slutsats ska vara baserad på det du tagit upp i din uppsats.

"På jakt med meänkieli" av Torbjörn Tenfält (Språktidningen, 12-2012)
"Lägesrapport: de samiska språken i Sverige 2015" (Sametinget)
Jiddischförbundets hemsida
Sverigefinnar på hemsidan minoritet.se

OBS! När det gäller de tre sista källorna ovan så behöver ni inte läsa hela från pärm till pärm utan ni söker i materialet och använder det ni uppfattar som relevant.

2. Vilket språk har störst överlevnadschanser - nynorsk eller finlandssvenska?

Presentera frågeställningen i en trevlig och inbjudande inledning. Redogör noggrant för den relevanta faktan om nynorskans och finlandssvenskans situation i Norge och Finland. Jämför språkens situation och dra en slutsats om vilket språk som har störst överlevnadschanser. Din slutsats ska vara baserad på det du tagit upp i din uppsats

"Svenskan tynar i Finland" av Cecilia Christner Riad (Forskning & framsteg, 2/2009)
"Språket som delar Finland" av Negra Efendic (Svenska dagbladet, 29/12-2013)
"Norge mot Noreg" av Andreas Hermansson (Språktidningen, Juni 2009)

Jag kan inte skriva ut fulla textupplagor till alla som behöver det. Tänk därför på att att skriv ut det ni behöver själv så att ni kan ta det med er (samt boken).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar