torsdag 8 september 2016

Samhällskunskap 8/9

Dagens tema är ofullständig konkurrens. Som övergripande tema har vi ämnesspråk.

1) Följ med i texten när läraren läser den högt.

2) Läs texten tyst för dig själv och markera exempel på ämnesspråk/samhällsvetenskapliga begrepp.

3) Skriv en egen sammanfattning av texten på stencilen.
------------------------------------------------------------------------
4) Skriv tillsammans med din bänkgranne en gemensam sammanfattning.

5) Markera det ämnesspråk/samhällsvetenskapliga begrepp ni använde i er sammanfattning

6) Diskutera vilka begrepp ni valde att använda. Valde ni ämnesord? Varför eller varför inte? Vad får att använda ämnesord för konsekvenser?
------------------------------------------------------------------------
7) Vi sammanfattar tillsammans

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar